Granites - Těžba žuly

Společnost GRANITES, s.r.o. se zabývá dobýváním, zpracováním a prodejem přírodního kamene - Slezské žuly. Provozujeme kamenolom s více než třicetiletou tradicí nacházející se v okrajové části obce Nová Červená Voda na Jesenicku.

CENÍK

Betonserver

Lokalita

Lom se nachází na ložisku vysoce kvalitní šedé žuly a produkty z ní vyrobené mají vynikající parametry jak v tvrdosti tak barevnosti. Mimo vlastní těžby se zabýváme výrobou kamenických výrobků a prodejem dalšího sortimentu z přírodního kamene pro použití v exteriéru i interiéru.

Kostka 8/10cm, šedá. Krajník 1 Obrubník 1 _vyr_13dlazba-web.jpg _vyrn_10obrubnik-web.jpg


Jesenický okres je dlouhodobě sociálně velmi slabý region a v rámci České republiky patří mezi oblasti s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Nejen proto přijala naše společnost principy sociálního podnikání.

Lom

Podpora zaměstnanosti

Aktivně se podílíme na začlenění vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva do pracovního procesu a společnosti. Zaměřujeme se zejména na děti a mladistvé postižené patologickými jevy a nabízíme jim možnost nejen získat odbornou praxi ve zpracování a práci s kamenem, ale také aktivně se podílet na rozhodovacích procesech firmy.

Velký důraz klademe na šetrný přístup k životnímu prostředí. V maximální možné míře zpracováváme i méně kvalitní kámen a drť, které vznikají při odkrývání ložiska. Stejně tak recyklujeme i odpady vznikající kamenickou výrobou, čímž minimalizujeme množství odpadu ukládaného na skládku a negativních vlivů na okolní prostředí.