Sociální podnik

Jesenický region mimo nerostného a přírodního bohatství mnoho nenabízí, spíše naopak. Slabá infrastruktura, nízká míra průmyslové výroby a geografická odloučenost mají velký vliv na současnou špatnou sociálně-ekonomickou situaci v oblasti.

Jako zakladatelé GRANITES a obyvatelé toho regionu situaci sledujeme, a protože se přímo dotýká našeho působení v místě, rozhodli jsme se ji řešit. Množství nerostného materiálu, jeho kvalita, věhlas a zručnost místních kameníků vidíme jako možnou cestu, jak zastavit stále se prohlubující sociální izolovanost mikroregionu. Jesenicko však bohužel netrpí pouze nedostatkem ekonomické aktivity, ale také ubývajícím počtem kvalifikovaných pracovních sil - kameníků. Nezájem o tento studijní obor a v minulosti uzavřené odborné učiliště v Žulové naznačuje budoucí velký problém v této oblasti výrobně-zpracovatelského průmyslu.

Jako řešení vnímáme právě sociální podnik, který realizujeme.

Naše základní stavební kameny jsou

  • zpracováváme kvalitní tradiční oblíbený materiál,
  • zaměstnáváme mladé lidi, kterým nabízíme vzdělání a praxi v zajímavém oboru,
  • nabízíme další uplatnění po ukončení vzdělávacího procesu,
  • pomůžeme s řešením osobních záležitostí jako například ubytování,
  • práci s moderními technologiemi a technikou,
  • šetrný přístup k životnímu prostředí - výrobní proces minimalizuje vznik odpadů.

Bohužel vše začíná a končí u financí. Jako zakladatelé podniku s omezenými zdroji jsme byli nuceni požádat o podporu v rámci národních dotačních programů. Stali jsme se úspěšným žadatelem z programu OP LZZ, dále jsme získali příspěvek z programu IOP. Společnost GRANITES, s.r.o. se přihlásila k principům sociálního podnikání a je sociálním podnikem.

Základní principy sociálního podnikání jsou definovány v dokumentech vydaných EU a vycházejí z několika principů. Prvním je, že společnost zaměstnává více než 50% svých zaměstnanců z řad sociálně vyloučeného obyvatelstva. Dalším principem je to, že minimálně polovina vygenerovaného zisku je reinvestována zpět do podniku, tak aby se zvyšovala jeho hodnota a to nejen v oblasti strojního a dalšího vybavení, ale také rozvojem svých zaměstnanců. Dalším pak propojenost s místním regionem a spolupráce s regionálními firmami a partnery.

Specializujeme na sociální skupinu dětí a mládeže opouštějící ústavní a výchovná zařízení. V rámci organizační struktury máme vytvořena 4 pracovní místa, na kterých si chlapci opouštějící ústavní výchovu mohou osvojit dovednosti zpracování přírodního kamene a kamenickou výrobu.

Naše sociální firma byla podpořena i národními dotačními programy na podporu sociální integrace. V rámci programi IOP jsme čerpali podporu investičního charakteru na nákup storjů a zařízení pro zpracování kamene, prioritní osa 6.3. oblast podpory 6.3.1., identifikační číslo EDS: 113D34B000162, registrační číslo porjektu CZ.1.06/3.1.02/08.08002. Z dotace byly pořízeny například kolový nakladač, teleskopický nosič kontejnerů, soubor věcí pro dobývání a zpracování kamene jako vrtací kladiva, vrtací tyče, rozvody vzduchu, tlaková nadoba a další drobné nářadí nutné pro obnovení provozu kamenolomu.

Další část podpory směřující na přímou podoporu zaměsnávání pracovníků z cílové skupiny čerpá náš sociální podnik z programu OP LZZ číslo oblasti podpory 4.3.1., registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.06/30.00232, kdy finanční prostředky slouží v prvních měsících realizace projektu na úhradu mezd pracovníků postižených sociálním vyloučením.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku